JaBiHEU Logo

Sprečavanje femicida i rodno zasnovanog nasilja

Svaka treća žena u BiH je bila žrtva nasilja u nekom momentu svog života a samo mali broj oko 5 % prijavi nasilje

Preko stotinu učesnika/ca, predstavnika/ca organizacija civilnog društva, ministarstava, pravosuđa, policijskih agencija, centara za socijalni rad, akademske zajednice, stručnjaka/inja, aktivista/ica, iz svih krajeva Bosne i Hercegovine prisustvovalo je skupu pod nazivom „Unaprjeđenje pravne i društvene matrice za sprječavanje femicida i rodno zasnovanog nasilja u BiH“ u organizaciji udruženja JaBiHEU i Dignitet, u okviru istoimenog projekta kojeg finansira Evropska unija.