JaBiHEU Logo

Antikorupcijski forenzički lab

Prijava za Antikorupcijski forenzički laboratorij za mlade u lokalnoj zajednici

"Antikorupcijski forenzički laboratorij za mlade u lokalnoj zajednici“ (Antikorupcijski forenzički LAB) ima za cilj aktivirati mlade i građane u otkrivanju i suzbijanju korupcije na lokalnom nivou. Projekat finansira Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u BiH, a implementira Udruženje Ja bih u EU (JaBiHEU).

Mladi lokalnih zajednica u borbi protiv korupcije

Korupcija je dugotrajan sistemski problem koji narušava vladavinu prava u BiH i prodire u sve sfere društva, te tako gradi okruženje nepovjerenja i sve veći osjećaj bespomoćnosti i ljutnje kod mladih.‼️ Novi projekat "Antikorupcijski forenzički lab za mlade u lokalnim zajednicama", ima za cilj aktivirati mlade i građane u otkrivanju i suzbijanju korupcije na lokalnom nivou.