JaBiHEU Logo

Obuke i treninzi za mlade o EA integracijama

21. interaktivna diskusija "Mladi za bolje medije"

U sklopu projekta Mladi za bolje medije koji finansira Evropska unija održana je 21. interaktivna diskusija na kojoj su učesnici imali priliku saznati šta su osnove medijske etike i shodno tome šta predstavlja Kodeks za štampane i online medije i koja je uloga Žalbene komisije Vijeća za štampu.

Poznavanje pravosuđa je osnovno znanje koje treba imati svaki građanin

Saradnja mladih i pravosudnih institucija i otvorenost ovih instutucija prema mladima od velikog je značaja za reformu pravosuđa i za vraćanje povjerenja mladih u pravosuđe. O ovom svjedoči i projekat “Mladi za vladavinu prava- Lab", kojeg finansira Evropska unija, a zajedno implementiraju udruženje Ja bih u EU Sarajevo i ORC Tuzla.